Összehozzuk a tanárokat a cégekkel!!!
A cél

A program célja, hogy a közoktatásban dolgozó informatikatanárokat összekapcsolja az informatikai cégekkel és ezáltal lehetőséget biztosítson számukra, hogy valós piaci szereplőktől kapjanak első kézből jövő információkat a kurrens és tanítandó technológiákról, illetve a versenyszféra működéséről.

​ Legyen minden informatika tanárnak egy piacon működő céges mentora! Legyen közvetlen kapcsolat az utánpótlást kereső cégek és az oktatás között!

Háttér

Sok informatika tanár számára világos már most is, milyen nehéz követni az iparágban végbement változásokat. Sokan érzik szaktudásukat elavultnak. Ráadásul az új kerettantervekben szereplő tananyag nehezen emészthető, túl sok újdonságot tartalmaz. Mindemellett általában nincs is kihez forduljanak szakmai kérdésekben, és jövedelmük egyáltalán nem teszi lehetővé, hogy saját forrásból korszerű technológiai tréningekre járjanak. Ugyanakkor ők is, és a piac is tudja, hogy ma már elengedhetetlen, hogy minden gyerek korszerű informatikai tudáshoz jusson, függetlenül attól, hogy később milyen karriert választ.

​ Az informatikai cégeknek elemi érdekük az iparág népszerűsítése a gyerekek körében, hiszen az informatika óra vonzóvá tételén keresztül növelni lehet az iparág iránti komolyabb érdeklődés esélyét. A mindenki számára érzékelhető munkaerőhiány ellenére a tény az, hogy jelenleg nagyon kevesen választják az informatikai szakmát. Különösen fájó ez az informatikai szakközépiskolákból kikerültek esetében.